Novetats de l'Àrea Participants:

14/09/2021: Una oferta de feina a l'Hospital Clínic que us pot interessar, a la secció 'Anuncis > Articles i documentació que pot ser del vostre interés' de l'Àrea Participants del curs (AP)

13/09/2021: Inici del curs 2021-2022Àrea Participants tancada fins l'inici del nou cursProblemes per entrar?

Informació acadèmica

Presentació del curs:

L’Atenció d’Infermeria d’Urgències Hospitalàries envolta les vessants assistencial, docent, investigadora i de planificació, organització i prevenció en totes les situacions que precisen d’una atenció sanitària immediata.

El volum d’atenció urgent i l’increment de la demanda, són un clar indicador de necessitat d’evolució tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d’urgències. També és necessari dotar-los de professionals Infermers especialitzats, experts i qualificats.

Per la seva formació, experiència i permanent presència en els serveis d'urgències, els equips d’infermeria són els que assumeixen la cura dels malalts en les diferents àrees i durant tot el procés d’atenció urgent, intervenint en totes les fases de l’assistència, recolzant i mantenint informats als familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d’angoixa i incertesa.

Aquest curs de Màster es fonamenta en l’atenció integral al pacient urgent i basa els aprenentatges en els coneixements científics i les experiències de l’equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups. Dóna la possibilitat als professionals infermers d’anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement, l’experiència i la recerca.

Reconegut d'interés per:

 

Adreçat a:

Diplomats i graduats en infermeria dedicats a l'atenció del pacient a l'àmbit d'urgències i emergències o interessats en aquest camp assistencial.

 

Objectiu:

Ampliar i aprofundir en els coneixements i cures infermeres al camp de les urgències i emergències, per facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar i organitzar dintre d'aquest marc i en aquelles situacions que requereixen d'assistència sanitària immediata.

 

Estructura modular:

El curs s'estructura en 10 mòduls teoricopràctics, un mòdul de recerca i un mòdul de pràcticum.

Els alumnes que acreditin amb un certificat del seu hospital, experiència en 1a assistència com a infermers/es durant 2.750 hores al servei d'urgències d'un hospital de 2on o 3er nivell, o bé més de 5.500 hores en 1a assistència d'un servei d'urgències d'un hospital de 1er nivell, se'ls hi convalidarà el pràcticum.

 

Acreditació:

La Universitat de Barcelona expedirà un diploma de Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries a l'alumnat que hagi superat les diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril.lació Externa Automàtica (DEA). Crèdits reconeguts pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

 

Lloc de realització:

Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge.
Edifici aulari. Carrer de la Feixa Llarga s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat

 

Horaris:

Crèdits teòrics, dos grups:

 • Grup de matí : dilluns i dimecres de 9 a 13 hores. El 60% dels dies l'horari és de 8.30 a 13.30h.
 • Grup de tarda : dilluns i dimecres de 16 a 20 hores. El 60% dels dies l'horari és de 15.30 a 20.30h.
 • En tots dos grups hi haurà 11 setmanes extres (amb classes que no seran ni dilluns ni dimecres).

 

Idioma d'impartició:

Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.

 

Calendari:

 • Calendari: mòduls teòrics i tallers: inici el el 13 de setembre de 2021 i final el 22 de juny de 2022.
 • Treball de recerca: d'octubre de 2021 a juny de 2022. Les 3 tutories seran fora de l'horari de classe.
 • Pràcticum: a l'Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital General de Granollers, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Hospital de Sant Pau i Hospital de Viladecans. En horaris de matins, tardes o nits. De gener a març de 2022.

 

Preu del curs:

3.900 €

Per a aquest curs oferim la possibilitat de fraccionar el pagament en tres terminis (només per a clients particulars):

 • 10% en concepte de prematrícula a pagar un cop realitzada la inscripció on-line
 • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% fins el 15 de gener de 2022

L'import pagat en concepte de reserva de plaça només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades

 

Places:

50 alumnes matí i 50 alumnes tarda. Seleccionats per contingut curricular i ordre d'inscripció.

 

Requisits:

Possessió del Títol Oficial de Diplomat o Grau en Infermeria.

 

 

 

Programa

Mòdul 1: L’entorn humà i terapèutic en l’atenció al pacient d’urgències. 3 crèdits ECTS

 • Gestió de les emocions en els conflictes. El dol.
 • Metodologia assistencial.


Mòdul 2: Organització dels serveis d’urgències. 5 crèdits ECTS

 • Estructura dels serveis d’urgències. Nivells d’atenció.
 • Funcions d’infermeria a urgències. Marc de legalitat.
 • Registres infermers.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Introducció a la recerca.

Mòdul 3: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic. 5 crèdits ECTS

 • Interpretació radiològica.
 • Dolor abdominal: Apendicitis. Pancreatitis. HDA. Oclusió intestinal. Varicorràgies.
 • TVP Isquèmies agudes. Peu diabètic.
 • Còlic renouretral. Pielonefritis. Síndrome prostàtica. Hematúries.
 • Ferides: incises, contuses, mossegades, picades, erosions i cremades.
 • Interpretació analítica.
 • Atenció al pacient ferit amb arma blanca i/o de foc.

Mòdul 4: Procés d’atenció davant el pacient politraumàtic. 8 crèdits ECTS

 • Protocols d’actuacions davant el politraumàtic. Transfer hospitalari.
 • Traumatismes toràcics, abdominals i genitourinaris.TCE. Hemorràgies i
 • hematomes cranials.
 • Fractures i luxacions.

Mòdul 5: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema mèdic. 8 crèdits ECTS

 • Cardiopaties isquèmiques: Angor i infart agut de miocardi. EAP. TEP. Arítmies
 • cardíaques.
 • Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat.
 • Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopàtics.
 • Intoxicacions. Anafilaxi. Urgències endocrino-metabòliques.
 • HTA. Insuficiència renal aguda.
 • Utilització de fàrmacs.

Mòdul 6: Procés d’atenció i actitud davant el pacient crític. 5 crèdits ECTS

 • Actuació de l’equip multidisciplinari.
 • Actituds i actuacions davant el pacient amb xoc.
 • Donació d’òrgans.
 • Suport vital bàsic i avançat en l’adult.

Mòdul 7: Procés d’atenció urgent als nens. 3 crèdits ECTS

 • RCP pediàtrica.
 • Febre. Urgències gastrointestinals, genitourinàries, respiratòries i endocrines.
 • Maneig del xoc en pediatria.
 • Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament.
 • Intoxicacions. Maltractaments i accidents infantils.
 • Administració de medicació i oxigenoteràpia.
 • Accessos vasculars.

Mòdul 8: Procés d’atenció urgent a la dona. 3 crèdits ECTS

 • Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere.
 • Malalties de transmissió sexual. M. H. de l’embaràs.
 • Alteracions menstruals. Avortament. D. prematur de placenta.
 • Placenta prèvia. Gestacions múltiples. Amenaça part prematur.
 • Part i reanimació neonatal a urgències.

Mòdul 9: Atenció urgent al pacient psiquiàtric. 3 crèdits ECTS

 • Atenció d’infermeria davant els manifests autolítics
 • Malalts psicòtics descompensats. Crisi d’angoixa. Malalt depressiu.
 • Maneig i actuació infermera davant els pacients agitats i violents.
 • Trastorns de la personalitat. Psicofàrmacs i efectes secundaris.
 • Alcohol i substàncies d’abús.
 • Urgències en psiquiatria infanto-juvenil.

Mòdul 10: Procés d’atenció urgent a malalts de diferents especialitats. 3 crèdits ECTS

 • Urgències davant el malalt oncològic.
 • Urgències otorrinolaringològiques
 • Urgències oftalmològiques.

Mòdul 11: Pràcticum a serveis d’urgències d’hospitals universitaris de nivell II i III. 4 crèdits ECTS.
Mòdul 12: Treball Final de Màster en metodologia de la recerca en infermeria d'urgències hospitalàries. 10 credits ECTS.Tallers

En cada mòddul teòric s'han dissenyat diferents tallers, amb l'objectiu d'aplicar els coneixements teòrics adquirits i desenvolupar les habilitats necessàries, per tal de capacitar a l'alumnat per a la pràctica assistencial infermera en l'àmbit de la urgència hospitalària.

La metodologia utilitzada és específica en cada taller, i interacciona el roll-playing, els simuladors, el treball en equip, les dinàmiques grupals i les tècniques audiovisuals més recents, amb l'ús de material clínic des de la pràctica assistencial infermera.

 • Gestió de conflictes
 • Abordatges urovesicals
 • Sutures i cura de ferides
 • El transfer al box de crítics d’urgències
 • Immobilització i mobilització extrahospitalària
 • Toracocentesi d’emergència
 • Drenatges toràcics
 • Embenats i immobilitzacions
 • Actuació inicial en pacients politraumàtics
 • Anatomia sobre cadàver
 • Interpretació electrocardiogràfica
 • Auscultació cardiorespiratòria
 • Ventilació mecànica no invasiva
 • Suport vital bàsic i avançat en l’adult
 • Desfibri l.lació elèctrica i cardioversió
 • Pacient crític (aula d’alta simulació) Campus Bellvitge
 • Ventilació mecànica invasiva
 • Accessos vasculars i fàrmacs a pediatria
 • Suport vital pediàtric i casos de reanimació (a l'aula d’alta simulació pediàtrica del Campus de Sant Joan de Déu)
 • Part i reanimació neonatal a urgències
 • Accessos vasculars en l’adult:Port-a-cath, vies centrals, catèter arterial, via intraòssia i punció ecoguiada
 • Cures als pacients amb traqueostomies
 • Simulació d’atenció urgent al pacient adult, amb actors a 4D Health -NOU!- (Igualada)

 

 

 

Equip docent

Direcció:

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens

 • Professor de l'Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona (UB)
 • Director del Màster Semipresencial en Infermeria d'Urgències Hospitalàries. UB
 • Director del Màster en Infermeria Quirúrgica. UB
 • Director del Màster en Atenció d'Infermeria al Malalt Cardiovascular. UB
 • Director del Máster en Enfermeria de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor. UB
 • Director del Máster en Enfermeria Respiratoria. UB
 • Director del Máster de Enfermeria en Insuficiencia Cardíaca. UB

Sr. José Antonio Sarria Guerrero

 • Professor de l'Escola d'Infermeria. UB
 • Director del Màster Semipresencial en infermeria d'urgències hospitalàries. UB

 

Equip Docent:

 • Dr. Jordi Adamuz Tomá - Recerca. HU Bellvitge / Escola Infermeria UB
 • DI Mònica Alapont Arest - Servei Urgències. Hospital Mataró
 • Dr. Josep Maria de Anta Vinyals - Professor Facultat Medicina. UB
 • DI Natalia Antúnez Carri - Coordinadora trasplantaments. H. Sta Creu i S. Pau
 • Dr. Luis Basco Prad - Professor Escola Infermeria. UB
 • DE Urtzi Blancou Gaztañag - Servei de Salut Mental de CSMA Horta Guinardo
 • Psicol. David Cuartero Barbano - Psicología clínica. Consulta privada
 • DE Laura Curell Ferre - Servei Urgències. Hospital Mataró
 • Dra. Araceli Domingo Gara - S. Urgències. Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues)
 • Dr. Joan Maria Estrada Maslloren - Professor Escola Infermeria. UB
 • TES Robert Frigola Morenci - SEMSA 061
 • Dr. Jordi Galimany Masclan - Professor Escola Infermeria. UB
 • Dra./Estad. Eva Maria Garrid - Professora Escola Infermeria. UB
 • DE Rafael Garrido Día - Director CES
 • DE Cristina Gásquez Garcí - Bloc Quirúrgic. Hospital Clínic
 • DE Clara Gil Ginebr - UCI. Hospital Universitari de Bellvitge
 • Dra. Eva Guix Comelles - Professora Escola Infermeria. UB
 • DE/Abogado José López Lópe - SEMSA 061
 • DE Ma José Martín Hervás - Hospital Universitari de Bellvitge
 • DE Gemma Martínez Estalell - Directora Infermeria. H. Clínic / Professora Esc. Inf. UB
 • Dr. Eduard Martínez Garcí - SEMSA 061
 • DE Claudia Montori Leó - Quiròfans. Hospital Clínic Lorenzo Blesa (Zaragoza)
 • DE José Ramon Moreno Zafr - SEMSA 061
 • Dr. Lluís Mundet Pon - Unitat Proves Funcionals Digestives. Hospital Mataró
 • TES David Muñoz Lópe - SEMSA 061
 • DE Maria Luz Naharro Roqu - Institut Català d’Oncologia (L’H)
 • DE Marta Olivé Caver - SEMSA 061
 • DE Josep Maria Petit Jorne - Unitat de Cremats. Hospital Universitari Vall d’Hebron
 • DE Antonio Ramal Márque - CSMA Horta Guinardó
 • DE Desireé Ramos Roeder - Hospital Clínic
 • DE Esther Rebull Lópe - PASSIR ICS
 • Dra. Dolors Rodríguez Martí - Professora Escola Infermeria. UB
 • Dra. Soledad Rodríguez Vallecillo - Serv. Prev. Riscos Laborals. HU Bellvitge
 • DE Susana Ros Martíne - SEMSA 061
 • DE Librada Rozas Quesad - Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues)
 • TES José Sánchez Álvare - SEMSA 061
 • DE Cristina Sánchez Lópe - Institut Català d’Oncologia (L’H)
 • DE Jordi Sánchez Merc - Hospital Mataró
 • Dr. Tomás Santalucía Alb - Professor Escola Infermeria. UB
 • DE José A. Sarria Guerrer - Professor Escola Infermeria. UB
 • TES. Antoni Senent Lloren - SEMSA 061
 • DE Lluis Serrat Andre - Servei d’Urgències. Hospital Mataró
 • DE Carlota Solanich Nacarin - Institut Català de la Retina
 • DE Francesc Tébar Escribano - SEMSA 061
 • DE Manel Tomás Jiméne - Parc Sanitari Sant Joan Déu (Sant Boi)
 • DE Cèlia Vall Tosca - Llevadora PASSIR Barcelona. ICS
 • Dr. Alberto Villamor Ordozgoit - Supervisor general nits B. Hospital Clínic

 

Tutors/res de pràctiques:

 • DI Carmen Caballero Martín - HG Granollers
 • DI Társila Macías Ruiz - H. Sant Joan Despí Moisès Broggi
 • DI Santiago Mora Acosta - HG Granollers
 • DI Yolanda Moreno Mateos - H. Viladecans
 • DI Miguel Ángel Portillo Rodríguez - H. Clínic
 • DI Susana Ros Martínez- SEMSA 061
 • DI Marina Suárez Pujol - HU Germans Trias i Pujol
 • DI Isabel de Vallés García - H. Sant Joan Despí Moisès Broggi

 

 

 

Contacte

Secretaria del Màster

Sra. Tania Martínez

Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus Bellvitge.

Carrer de la Feixa Llarga, s/n. L'Hospitalet de Llobregat 08907

Pavelló de Govern, 3a Planta. Despatx 342

Horari d'atenció:

 • De setembre a 21 juny: De dilluns a dijous de 10h -13h i de 16 a 18h; divendres de 10 h- 14h
 • Del 25 de juny i tot juliol: De dilluns a divendres de 9.30h-14.30h
 • Agost: tancat


93 402 42 83


670 83 58 03


info@infermeriaurgencies.com
* Camps obligatoris

 

 

 

Matrícula del curs 2021-2022Matrícula tancada!